לוגו ציוני דרך

02 טעמי מצוות השמיטה

שנת שמיטה

טעמי מצוות השמיטה פולמוס השמיטה במזכרת בתיה למצוות השמיטה יש כמה טעמים: הגברת האמונה – הכרה בכך שה' הוא אדון הארץ ולא האדם. עובד האדמה המקיים את מצוות השמיטה מפנים שהוא אינו הבעלים על אדמתו ועליו לבטוח בה' שעל אף הפקרת האדמה לעניים, הקב"ה יזמן את פרנסתו בכבוד, כמובטח בתורה. חינוך למידות טובות – השמיטה […]

03 השמיטה במהלך הדורות

שמיטה

השמיטה במהלך הדורות פולמוס השמיטה במזכרת בתיה מצוות השמיטה ניתנה לעם ישראל לפני כניסתו לארץ והוגדרה כתנאי להישארות בארץ. במשך הדורות ההקפדה על המצווה ידעה עליות ומורדות: א .תקופת ההתנחלות עד לחורבן בית ראשון מאז הכניסה לארץ ועד חורבן בית ראשון עברו 850 שנה (מתוכם 410 שנים של ימי הבית הראשון). מתוך 117 שנות שמיטה […]

תפריט נגישות