לוגו ציוני דרך

02 טעמי מצוות השמיטה

שנת שמיטה

טעמי מצוות השמיטה פולמוס השמיטה במזכרת בתיה למצוות השמיטה יש כמה טעמים: הגברת האמונה – הכרה בכך שה' הוא אדון הארץ ולא האדם. עובד האדמה המקיים את מצוות השמיטה מפנים שהוא אינו הבעלים על אדמתו ועליו לבטוח בה' שעל אף הפקרת האדמה לעניים, הקב"ה יזמן את פרנסתו בכבוד, כמובטח בתורה. חינוך למידות טובות – השמיטה […]

תפריט נגישות