לוגו ציוני דרך

מזכרת בתיה

עקרון הייתה המושבה הראשונה שהקים הברון רוטשילד בארץ ישראל, ביוזמתו ובליוויו של הרב שמואל מוהליבר אשר הגה, עוד לפני הרצל, את הרעיון הציוני של עלייה לארץ והתיישבות חקלאית בה. בפגישתו עם הברון רוטשילד סוכם על הקמת מושבה שתהיה "לאות ולמופת" – דגם להקמת מושבות נוספות שיקומו בעקבותיה. ואכן, מייסדי המושבה, שהיו עובדי אדמה מנעוריהם, הצליחו בתוך פרק זמן קצר לבסס את המושבה מבחינה כלכלית. 

סיפור המושבה, מהקמתה ועד היום, משקף את הסיפור הגדול של תולדות עם ישראל בעת החדשה: ההתעוררות הלאומית באירופה, העליות לארץ, המחתרות, פיתוח החקלאות, מלחמות ישראל, קליטת עלייה לאחר קום המדינה והפיתוח הטכנולוגי בתקופתנו.

אף שהמושבה התפתחה מבחינה חקלאית, לאורך שנים רבות היא לא התרחבה והתפתחה בה אווירה אינטימית של יישוב קטן הנושא בגאווה את מורשת מייסדיו. בעשרות השנים האחרונות הפכה המושבה לפנינה המושכת אליה תושבים מכל רחבי הארץ. נבנו בה שכונות חדשות, בתי עסק וחנויות, אך בלבה נותרו בתיה הראשונים, שנשתמרו כמעט בשלמותם, המקנים לה אופי ציורי וקסום.

מרכז הלימוד והסיור 'ציוני דרך' פועל לשימור מורשת המושבה ולהנחלת משנתו החינוכית והציונית של פטרונה, הרב שמואל מוהליבר, דרך סיורים חווייתיים וערכיים בין אתריה השונים של המושבה וביקור במוזיאון הרב מוהליבר.

מרכז הסיור והלימוד 'ציוני דרך' יושב בלב המושבה הציורית מזכרת בתיה, או בשמה הקודם, עקרון.

עקרון הייתה המושבה הראשונה שהקים הברון רוטשילד בארץ ישראל, ביוזמתו ובליוויו של הרב שמואל מוהליבר אשר הגה, עוד לפני הרצל, את הרעיון הציוני של עלייה לארץ והתיישבות חקלאית בה. בפגישתו עם הברון רוטשילד סוכם על הקמת מושבה שתהיה "לאות ולמופת" – דגם להקמת מושבות נוספות שיקומו בעקבותיה. ואכן, מייסדי המושבה, שהיו עובדי אדמה מנעוריהם, הצליחו בתוך פרק זמן קצר לבסס את המושבה מבחינה כלכלית. 

סיפור המושבה, מהקמתה ועד היום, משקף את הסיפור הגדול של תולדות עם ישראל בעת החדשה: ההתעוררות הלאומית באירופה, העליות לארץ, המחתרות, פיתוח החקלאות, מלחמות ישראל, קליטת עלייה לאחר קום המדינה והפיתוח הטכנולוגי בתקופתנו.

אף שהמושבה התפתחה מבחינה חקלאית, לאורך שנים רבות היא לא התרחבה והתפתחה בה אווירה אינטימית של יישוב קטן הנושא בגאווה את מורשת מייסדיו. בעשרות השנים האחרונות הפכה המושבה לפנינה המושכת אליה תושבים מכל רחבי הארץ. נבנו בה שכונות חדשות, בתי עסק וחנויות, אך בלבה נותרו בתיה הראשונים, שנשתמרו כמעט בשלמותם, המקנים לה אופי ציורי וקסום.

מרכז הלימוד והסיור 'ציוני דרך' פועל לשימור מורשת המושבה ולהנחלת משנתו החינוכית והציונית של פטרונה, הרב שמואל מוהליבר, דרך סיורים חווייתיים וערכיים בין אתריה השונים של המושבה וביקור במוזיאון הרב מוהליבר.

אודות המושבה

בלוג המרכז בתוכו את סיפור הקמת המושבה, סיפורי בתים ואתרים היסטוריים, 

מוזמנים לקרוא ולהכיר את סיפורי המושבה מזכרת בתיה.

סיורים במושבה

בעקבות מייסדיה ומתיישביה הראשונים, נבקר באתריה ההיסטוריים של המושבה: מוזיאון הרב מוהליבר, בית הכנסת נדבת הברון רוטשילד,  באר אנטיליה ועוד…

פולמוס השמיטה

ארכיון מידע בנושא שנת שמיטה, הכולל בתוכו המלצות על ספרים, סרטונים, מאמרים וקישורים לגיליונות של עלון "ציוני דרך".

ארכיון המושבה

ארכיון מידע על מזכרת בתיה, הכולל בתוכו המלצות על ספרים, סרטונים, מאמרים וקישורים לגיליונות של עלון "ציוני דרך".

מוזיאון הרב מוהליבר

אתר המרכז בתוכו מידע על חייו ופועלו של הרב שמואל מוהליבר.

חללי המושבה

בלוג המרכז את סיפור חייהם של חללי מערכות ישראל בני/ות המושבה.

תפריט נגישות