לוגו ציוני דרך

01 מהי מצוות השמיטה?

מצוות השמיטה

מהי מצוות השמיטה? פולמוס השמיטה במזכרת בתיה "כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה'" (ויקרא כה, ב) התורה מצווה את עם ישראל בכניסתו לארץ, לעבוד את השדה שש שנים ובשנה השביעית – בדומה לשבת – לתת לאדמה לנוח ולהפקיר את יבולה. מצווה זו מזכירה לחקלאי כי האדמה שניתנה לו אינה […]

02 טעמי מצוות השמיטה

שנת שמיטה

טעמי מצוות השמיטה פולמוס השמיטה במזכרת בתיה למצוות השמיטה יש כמה טעמים: הגברת האמונה – הכרה בכך שה' הוא אדון הארץ ולא האדם. עובד האדמה המקיים את מצוות השמיטה מפנים שהוא אינו הבעלים על אדמתו ועליו לבטוח בה' שעל אף הפקרת האדמה לעניים, הקב"ה יזמן את פרנסתו בכבוד, כמובטח בתורה. חינוך למידות טובות – השמיטה […]

03 השמיטה במהלך הדורות

שמיטה

השמיטה במהלך הדורות פולמוס השמיטה במזכרת בתיה מצוות השמיטה ניתנה לעם ישראל לפני כניסתו לארץ והוגדרה כתנאי להישארות בארץ. במשך הדורות ההקפדה על המצווה ידעה עליות ומורדות: א .תקופת ההתנחלות עד לחורבן בית ראשון מאז הכניסה לארץ ועד חורבן בית ראשון עברו 850 שנה (מתוכם 410 שנים של ימי הבית הראשון). מתוך 117 שנות שמיטה […]

04 פולמוס שמיטת תרמ"ט – הרקע ל"היתר המכירה" הראשון

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

פולמוס שמיטת תרמ"ט הרקע ל"היתר המכירה" הראשון פולמוס השמיטה במזכרת בתיה כאמור, לאחר אלפיים שנות גלות עלתה שאלת השמיטה במלוא חריפותה בערב שנת תרמ"ט (1888), היא השמיטה הראשונה למושבות החדשות. היו רבנים, כמו הרב שמואל מוהליבר, שחששו כי השבתת העבודה במשך שנה שלמה עלולה להביא כיליון חרוץ על המושבות החדשות שהיו בראשית צעדיהן, וכדי למנוע […]

05 החלטת מייסדי מזכרת בתיה בניגוד לעמדת הברון

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

החלטת מייסדי מזכרת בתיה בניגוד לעמדת הברון פולמוס השמיטה במזכרת בתיה הדעות המנוגדות של גדולי התורה בשאלת השמיטה, העמידו את מייסדי מזכרת בתיה במבוכה רבה. מצד אחד, בין החתומים על היתר המכירה שאיפשר להם להמשיך לעבוד את אדמתם, היה הרב שמואל מוהליבר, יוזם הקמת המושבה. מצד אחר, היה למייסדים קשר הדוק מאוד עם רבני ירושלים, […]

06 הסכסוך עם פקידי הברון

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

הסכסוך עם פקידי הברון פולמוס השמיטה במזכרת בתיה "קיים האדון בלוך את אשר גזר על מזכרת בתיה. את המורים שפת צרפת בבית הספר שלל מהם ויקחם אליו לראשון לציון, וגם הפרדים מסבבי הגלגל לשאיבת המים גלו ממזכרת בתיה לראשון לציון לבל יהנו מהם שובתי שביעית, ואם באלה לא יוסרו עוד ידו נטויה לרדפם עד חורמה, […]

07 כעס הברון ואיום הגירוש

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

כעס הברון ואיום הגירוש פולמוס השמיטה במזכרת בתיה ממכתבו הנזעם של הברון ניתן להבין שאיום הגירוש כנגד מייסדי מזכרת בתיה היה ממשי. במכתב תוקף הברון קשות את הרב מוהליבר ואת מייסדי המושבה: "עכשיו באה שנת השמיטה… שנת השמיטה היתה בשביל אנשי מזכרת בתיה רק תרוץ בשביל לא לעשות כלום… אני מרגיש את ההתקוממות שמתחילה, אני […]

08 ישוב הסכסוך

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

ישוב הסכסוך פולמוס השמיטה במזכרת בתיה לאורך כל שנת השמיטה התמידו המייסדים בהחלטתם ולא נשברו מהמצב הכלכלי הקשה, הגזרות, חרפת הרעב ואיום הגירוש מהמושבה. עמדתם האיתנה מול הלחצים והאיומים שהופעלו עליהם, העמידה במבוכה רבה את פקידי הברון ובמיוחד את אלפונס בלוך, פקיד מושבות הדרום. בחיפוש אחר מוצא של כבוד לפרשה סבוכה זו, פנה בלוך בראשית […]

09 השמיטות הבאות

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

השמיטות הבאות פולמוס השמיטה במזכרת בתיה היתר המכירה שניתן לקראת שנת שמיטת תרמ"ט היווה את הבסיס לכל היתרי המכירה שהיו בשנות השמיטה הבאות עד ימינו.  בימים אלה, כשעם ישראל וארץ ישראל זקוקים לחסדי שמים מרובים, יש משמעות מיוחדת לדברי רבותינו בדבר הקשר שבין מצוות השמיטה ואחיזתנו בארץ אבותינו. ויהי רצון שבזכות שמירת הארץ תקוים הברכה […]

תפריט נגישות