לוגו ציוני דרך

01 הפגישה ההיסטורית

הרב והברון

הפגישה ההיסטורית אודות המושבה מזכרת בתיה הברון אדמונד דה רוטשילד הרב מוהליבר הרעיון לייסד את המושבה התגבש כבר בשנת תרמ"ב (1882), אצל הוגיו, הרב שמואל מוהליבר ויחיאל ברי"ל, אך לכלל מעשה הגיע רק לאחר הפגישה ההיסטורית בין הרב מוהליבר והברון רטשילד בפריז, ביום טוב ראשון של חג הסוכות תרמ"ג (1882). הרב מוהליבר צעד ברגל אל […]

02 בחירת המייסדים

meyasdim

בחירת המייסדים אודות המושבה מזכרת בתיה באותה פגישה מכרעת של הרב מוהליבר והברון רוטשילד, סוכם: "אם יבואו מדעת עצמם עשרה או שנים עשר איש עובדי אדמה מנעוריהם לאה"ק [=לארץ הקודש] ויעמדו שם בניסיון חדשים אחדים וימצאון מוכשרים לעבודת האדמה בארץ הקודש ויש לאל ידם לפרנס עצמם ובני משפחתם מעבודתם בשדה – יכונן להם מושב באה"ק […]

03 ההסכם

פולמוס השמיטה במזכרת בתיה

ההסכם אודות המושבה מזכרת בתיה יחיאל ברי"ל מיד עם בחירת המייסדים להקמת המושבה נחתם הסכם ביניהם לבין חברת כי"ח (כל ישראל חברים). על הנבחרים הוטלו התחייבויות גדולות ומשמעותיות מבלי שניתן להם פרק זמן מינימלי לעיון או להתייעצות על תוכן ההסכם. בהתלהבותם הכנה והתמימה לרעיון ההתיישבות בארץ, הם לא ייחסו חשיבות רבה להסכם ובעצם הסכמתם העיוורת […]

04 העלייה לארץ ומקווה ישראל

העלייה לארץ ומקוה ישראל אודות המושבה מזכרת בתיה אחד־עשר המייסדים יצאו מפבלובקה במוצאי שבת פרשת 'ויצא', ולאחר דרך ארוכה, מלאת תלאות וייסורים, ירדו בחופי ארץ הקודש ב ד' טבת תרמ"ג (14.12.1882). הם הגיעו תחילה למקווה ישראל לתקופה של הכשרה וניסיון, וזכו שם ליחס מחפיר, כפי שמתאר יחיאל ברי"ל בספרו "יסוד המעלה" את "עונג השבת" הראשונה […]

05 המושבה

מזכרת בתיה 1920

המושבה אודות המושבה מזכרת בתיה כעבור עשרה חודשים נקנה עבורם מתושבי הכפר הערבי 'עקיר', שטח של 2800 דונם אדמה כבדה, המתאימה לגידול תבואה: "אדמה שאין טובה ממנה בכל הסביבה, לא הר אחד, לא גרגר חול אחד – כולה מישור פורה".ביום ז' במרחשוון תרמ"ד (1.10.1883) החלו המייסדים בעיבוד הקרקע. בתחילה התגוררו בבתי הערבים בכפר הסמוך עקיר, […]

06 ביקורי הברון רוטשילד

בית הכנסת הגדול במזכרת בתיה

ביקורי הברון רוטשילד אודות המושבה מזכרת בתיה הברון אדמונד דה רוטשילד בתיה – אימו של הברון הברון ליווה את המושבה מאז רעיון הקמתה, ובביקוריו בארץ הוא נתגלה בכל גודל נדיבותו ובעוצמת אהבתו לעמו, לארצו ולתורתו. במיוחד נתגלה כאיש רב פעלים ובעל אופקים רחבים ומעשיים למימוש חזון נביאי ישראל ליישוב הארץ.בביקורו הראשון של הברון בארץ, בשנת […]

תפריט נגישות