לוגו ציוני דרך

בחירת המייסדים

אודות המושבה מזכרת בתיה

באותה פגישה מכרעת של הרב מוהליבר והברון רוטשילד, סוכם: "אם יבואו מדעת עצמם עשרה או שנים עשר איש עובדי אדמה מנעוריהם לאה"ק [=לארץ הקודש] ויעמדו שם בניסיון חדשים אחדים וימצאון מוכשרים לעבודת האדמה בארץ הקודש ויש לאל ידם לפרנס עצמם ובני משפחתם מעבודתם בשדה – יכונן להם מושב באה"ק [=בארץ הקודש].
לאחר עשרה ימים נוספים יצאו הרב שמואל מוהליבר ויחיאל ברי"ל לרוסיה למצוא אנשים מתאימים לתנאי היסוד של הברון – "עובדי אדמה מנעוריהם". בעזרתו של הרב מרדכי גימפל יפה – רבה של רוז'ינוי, נבחרו עשרה ראשי משפחה מהכפר פבלובקה להקמת המושבה.
ההרגשה הכללית הייתה שהינה נמצא הגוף ההתיישבותי המתאים ביותר לעלייה ארצה. ראשי המשפחות שנבחרו היו לא רק עובדי אדמה מנעוריהם אלא גם בעלי מקצוע בבניית בתים ובניסור עצים – מקצועות חיוניים לשלבים הראשונים של הקמת היישוב. לנבחרים, כאמור, ניתנה הודעה קצרה ביותר של שבועיים בלבד להתארגן לעלייה ולהכנת הוצאות הדרך ליפו.

תפריט נגישות