לוגו ציוני דרך

עיתונות בנושא השמיטה במזכרת בתיה

עיתונות עכשווית

 
עיתון יתד נאמן

שמירת שמיטה כהלכתה: לא על חשבון הברון, י"ד אדר א' תשפ"ב.

והאיכר, לא לפחד כלל, כ"א אדר א' תשפ"ב. 

באר של אמונה, כ"ח אדר א' תשפ"ב.

 

 

 

 

עיתונות היסטורית

(כל העיתונים באדיבות הספרייה הלאומית של אוניברסיטת תל אביב)

שמיטת תרמ"ט

ציוני דרך גיליון 35 – מהדורה מיוחדת לשנת השמיטה תשע"ה

החבצלת תרמ"ט גיליון 4

החבצלת תרמ"ט גיליון 6

החבצלת תרמ"ט גיליון 9

החבצלת תרמ"ט גיליון 10

החבצלת תרמ"ט גיליון 15

החבצלת תרמ"ט גיליון 16

החבצלת תרמ"ט גיליון 17

החבצלת תרמ"ט גיליון 21

החבצלת תרמ"ט גיליון 23

החבצלת תרמ"ט גיליון 32

החבצלת תרמ"ט גיליון 34

החבצלת תרמ"ט גיליון 35

החבצלת תרמ"ט גיליון 39

החבצלת תרמ"ט גיליון 43

החבצלת תר"ן גיליון 12

החבצלת תר"ן גיליון 22

הצבי תרמ"ח גיליון ט"ז

הצבי תרמ"ט גיליון ג'

הצבי תרמ"ט גיליון י"ג

הצבי תרמ"ט גיליון כ"ו

המליץ תרמ"ט גיליון 11

המליץ תרמ"ט גיליון 169

הצפירה תרמ"ט גיליון 110

שמיטת תר"ע

החבצלת תר"ע גיליון 25

תפריט נגישות