לוגו ציוני דרך

"על הנגב יורד ליל הסתיו" סיור בעקבות לוחמי חזית הדרום במלחמת העצמאות. נתחיל את היום בקיבוץ יד מרדכי, קיבוץ הנושא את שמו של מנהיג מרד גטו ורשה מרדכי אנילביץ, שם נספר אודות ההתקפה המצרית הראשונה, על עמידת הגבורה של מגיני הקיבוץ במשך קרוב לשבוע מול צבא הגדול פי כמה מהם, נבקר במגדל המים ש"עמד" גם הוא בגבורה ובאתר שחזור הקרב.
משם נתקדם יחד עם הצבא המצרי עד לגשר עד הלום, בפתח אשדוד, מקום עצירת הטור המצרי הארוך, ממקום זה בו עצרו החלו לתקוף את הישובים אשר על פניהם חלפו.
משם נסע לניצנים, הקיבוץ הראשון שהותקף לאחר עצירת הצבא המצרי בקרב עקוב מדם, נבקר ב"ארמון", המבנה המרכזי של הקיבוץ הישן שם גם נחזה בחזיון האור קולי שבמקום, דרך גבעת שלושת המיכלים לבית הקברות של הקיבוץ, אליו הובאו במהלך השנה האחרונה חלק מן הקבורים בבית הקברות של גוש קטיף.
נסיים את היום בביקור בגבעת תום ותומר, גבעה מעניינת וייחודית לזכר תום כיתאין, תומר קידר ויתר נופלי אסון המסוקים. בגבעה זו הסמוכה לנגבה, מונצחים הנופלים ונמצא שפע מן הצומח רב-הגוני של ארץ ישראל.

גילאים: א-י

תפריט נגישות